Svulster i sentralnervesystemet

Dette er en løst sammensatt gruppe der medlemmene har forskningsinteresser som favner fra rent kliniske til rent basalbiologiske tema.

Gruppen omfatter forskningstema innenfor tumorgenetisk forskning, radiologisk forskning, pediatrisk onkologisk forskning, gonadal preservasjon og kliniske studier i regi av EORTC.

Gruppen har som mål å:

  • Klarlegge/undersøke basalbiologiske forhold, spesielt tumorgenetiske.
  • Finne optimale kliniske bildemodaliteter for å diagnostisere og avdekke forandring over tid i hjernesvulster, samt gjerne kunne si noe om type tumor og forventet terapeutisk respons på behandling.
  • Vurdere institusjonens resultater, både diagnostisk og terapeutisk.

Prosjekter

Prosjektene hører ikke til gruppen, men involverer flere av gruppemedlemmene.

  • Genetisk analyse av hjernesvulster. Hittil har man fokusert mest på gliomer. Prosjektet planlegges utvidet.
  • Klinisk databaseoppbygging for kvalitetssikring og publisering av behandlingsresultater.
  • Europeiske studier på hjernesvulster hos barn. Det ønskes å utvide prosjektet til å gjelde også for voksne.
  • Radiologisk forskning; basalt og klinisk rettet.
Publisert 4. des. 2013 11:54 - Sist endret 1. apr. 2019 15:08

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere