Sykepleie

Vår forskning er knyttet opp mot symptomer, livskvalitet og forebygging som har betydning for den akutt og kritisk syke pasienten.

Forskningsgruppen utgjør et av de største miljøer i landet innen klinisk forskning blant sykepleiere. Vi arbeider med pasientnær forskning og anvender ulike metodiske tilnærminger.

Vi har kompetanse på bruk av spørreskjemaer, anvendelse av data fra kvalitetsregistre, randomiserte kliniske studier samt kvalitative tilnærminger for å få dybdekunnskaper om pasientenes erfaringer og opplevelser.

Vi har også flere longitudinelle studier hvor vi følger ulike pasientgrupper over tid, gjerne gjennom et behandlingsforløp. I tillegg har vi flere intervensjonsstudier for å evaluere ulike tiltak.

Vi har også et utstrakt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, og arbeider tverrfaglig i stor grad.

Langsiktige mål

Vi vil videreutvikle forskningen om den akutt og kritisk syke pasient i alle ledd av behandlingskjeden. Vi vil samle oss om noen områder, anvende ulike metodiske tilnærminger og fortsette den pasientnære kliniske forskningen.

Vårt mål er at det utgår 1-2 doktorgrader per år fra forskningsgruppen vår, og at det publiseres omtrent 20 vitenskapelige artikler årlig.

Vi vil også styrke samarbeidet både nasjonalt og internasjonalt slik at forskningen vår i større grad blir en del av multisenter studier.

Samarbeidspartnere

 • Professor Christine Miaskowski, professor Brad Aouizerat, professor Kathleen fra Puntillo University of California, San Francisco, USA
 • Professor Judy Watt-Watson, Centre for Advanced Studies in Professional Practice at the University of Toronto, Lawrence S. Bloomberg Faculty of Nursing.
 • Professor Anners Lerdal, Lovisenberg Diakonale sykehus
 • Professor Morten Jacobsen, Sykehuset Østfold, Fredrikstad
 • Professor Lisbeth Fagerstrøm, Høgskolen i Buskerud
 • Folkehelseinstituttet
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Marit Leegaard, ph.d., Avdeling for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Berit Valeberg, ph.d., Avdeling for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Overlege Are M Holm, Lungemedisinsk avdeling, OUS
 • Professor Tor-Inge Tønnessen, Akuttklinikken, UiO og OUS
 • Professor Johny Kongerud, Lungemedisinsk avdeling, UiO og OUS
 • Irene Lie, ph.d., Hjerte-, lunge og karklinikken, OUS
 • Professor Ulf Kongsgaard, Kreftklinikken, UiO og OUS
 • Professor Kristin Bjordal, Kreftklinikken, UiO og OUS
 • Professor Øivind Ekeberg, Medisinsk klinikk, UiO og OUS
 • Hilde Myhren, ph.d, Medisinsk klinikk, OUS

Sykehus

 • Bærum SH, Vestre Viken helseforetak
 • Ringerike SH
 • Sykehuset Østfold
 • Sykehuset Sørlandet
 • Akershus Universitetssykehus
Publisert 19. feb. 2014 13:15 - Sist endret 2. apr. 2020 12:56

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Tone Rustøen
 • Kirsti Tøien
 • Laila Skogstad
 • Kristin Hofsø
 • Hanne Alfheim
 • Vivi Lycke Christensen
 • Trine Oksholm
 • Åse Valsø
 • Siv Stafseth
 • Ann Kristin Bjørnnes
 • Anne Katrine Langerud
 • Brita Fosser Olsen
 • Anita Gabrielsen
 • Elizabeth Reine
 • Øystein Buer
Detaljert oversikt over deltakere