T-ABU

Forskergruppen T-ABU, tidligere NervOUS II, driver tverrfaglig bio-psyko-sosial forskning.

Overordnet forskningsfokus er fysiske, mentale, kognitive, psykososiale og familiære aspekter ved ulike alvorlige og/eller kroniske somatiske tilstander eller symptomatologi hos barn og unge under 18 år.

Om gruppen

En helhetlig, multifaktoriell tilnærming brukes i studiet av komplekse interaksjoner mellom ulike biologiske, psykologiske og sosiale faktorer for å forstå predisponerende, utløsende og vedlikeholdende mekanismer ved all sykdom.

Forskergruppen søker å videreutvikle dette tverrfaglige forskningsfeltet i nært samarbeid med både kliniske og basalmedisinske forskningsmiljøer ved BAR, OUS, UiO, OsloMet, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

T-ABU kan tilby standardiserte metoder for vurdering av blant annet fysisk funksjon, smerte, mental helse, deltakelse og livskvalitet, i tillegg til registerforskning, tverrfaglige, biopsykososiale longitudinelle studiedesign og anerkjente kontrollgrupper.

Forskergruppens innsats har gjennom år vært essensiell for synliggjøring av mentale og psykososiale aspekter ved sykdom og behandling av barn og unge.
Forskningen har bidratt til nyervervelse av kunnskap som har hatt betydning for utvikling og forbedring av medisinske behandlingsprotokoller.

Det at man også ivaretar barnepasientenes mentale helse og familieaspektet, har vist å gi økt pasienttilfredshet, deltakelse og livskvalitet, bedre behandlingsforløp, økt etterlevelse og kortere sykdomsforløp; viktige gevinster for både den enkelte pasient, familien og for samfunnet.

Pågående studier

 • Gender dysphoria and gender incongruence in children and adolescents. Post doc HSØ 2019-2022, Anne Wæhre

 • HARM–studien; en nordisk multidisiplinær, multisenter studie for kartlegging av faktorer som kan bedre psykososial helse og somatisk funksjon hos pasienter med Hirschsprung sykdom og AnoRektale Misdannelser, 2019-2024, Helene Gjone
 • Co-occurrence of Gender Incongruence and Autism Spectrum Disorder and Autistic Features in Youth in Norway, 2019-2022, Linda David
 • Psykososial fungering hos barn og unge med sammensatte, stressrelaterte symptomtilstander før og etter tverrfaglig, biopsykososial utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten - En pilotstudie, 2020-2023, Linn Breen Herner
 • "Reliability and validity of Child Assessment Schedule (CAS) revised", 2012-dd, Helene Gjone

 • "Surgery in early childhood and later behavioural development; a twin study", 2012-dd., Helene Gjone

 • "Intersex; psykoseksuell utvikling hos barn og unge født med genitale anomalier og uklart kjønn", Longitudinell, 2005-dd., Trond H. Diseth

 • "Dissociation following traumatic medical treatment procedures in childhood", Longitudinell, 2006-dd., Trond H. Diseth

Ph.d.-prosjekter

 • Hilde M. Dahl: "Psykisk helse, fatigue og livskvalitet etter ervervet hjerneskade hos barn og ungdom. Evaluering av kognitiv rehabilitering og innvirkning på hverdagsfunksjon". Hovedveileder: Mia C. Myhre, medveiledere: Nada Andelic, Marianne Løvstad, Trond H. Diseth. 2017-2020
 • Eirik Gulseth: Quality of Life, Psychosocial, Sexual and Functional Outcome in Adolescents operated for Hypospadias in Childhood. Hovedveileder: Anne Wæhre, medveiledere: Ragnhild Emblem, Marit Andersen. 2018-2024
 • Line Mediå: Living with a variation in sex development: Follow-up needs in vulnerable periods of life and perspectives on genital surgery. Hovedveileder: Anne Wæhre, medveiledere: Lena Fauske, Solrun Sigurdardottir.  2020-2023.
 • Reidar Jessen: Kjønnsdysfori hos ungdom. Hovedveileder: Erik Stänicke , medveileder: Anne Wæhre. 2017-2020.

Utvalgte publikasjoner

 1. Kaltiala R, Bergman H, Carmichael P, de Graaf NM, Egebjerg Rischel K, Frisén L, Schorkopf M, Suomalainen L, Waehre A. Time trends in referrals to child and adolescent gender identity services: a study in four Nordic countries and in the UK. Nord J Psychiatry. 2020 Jan;74(1):40-44. doi: 10.1080/08039488.2019.1667429. Epub 2019 Sep 26. PMID: 31556776
 2. Tofft L, Hoel AT, Håkansson C, Zawadzki A, Gjone H, Øresland T, Bjørnland K, Stenström P. Key components of successful transition for adolescents born with anorectal malformations-a Nordic focus group study. Int J Adolesc Med Health. 2020 Sep 4. doi: 10.1515/ijamh-2020-0052. PMID: 32887184
 3. Larsen K, Aasland A, Schjølberg S, Hansen UI, Diseth TH. Piloting the Use of a Short Observation List for ASD-Symptoms in Day-Care: Challenges and Further Possibilities. J Autism Dev Disord. 2020 Sep;50(9):3413-3423. doi: 10.1007/s10803-019-04313-5. PMID: 31797183
 4. Mikkelsen A, Boye B, Diseth TH, Malt U, Mørkrid L, IJsselstijn H, Emblem R. Traumatic stress, mental health and quality of life in adolescents with esophageal atresia. J Pediatr Surg. 2020 Nov 7:S0022-3468(20)30782-X. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2020.10.029. PMID: 33223226
Publisert 24. sep. 2012 13:06 - Sist endret 1. des. 2021 15:30

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Trond Haaken Diseth
 • Ingrid Bugge
 • Helene Gjone
 • Astrid Aasland
 • Anne Wæhre
 • Kenneth Larsen
 • Ellen Munkhaugen
 • Hilde Dahl
 • Helene Helgeland
 • Linda W. David
 • Maren Ø. Lindheim
 • Linn B. Herner
Detaljert oversikt over deltakere