Tidlig utprøvende kreftbehandling

Forskergruppen har som mål å utvikle nye metoder for å forutsi, forebygge, diagnostisere og behandle kreft.

Gruppen er del av Enhet for utprøvende kreftbehandling ved OUS. Enheten er en av få i Skandinavia som har kompetanse og ressurser til å gjennomføre utprøving av nye kreftbehandlinger som testes ut for første gang i mennesker, såkalte fase I-utprøvinger.

Vi utfører både forskerinitierte og industri-initierte forskningsprosjekter og har bred kompetanse til å utføre alle faser av kliniske studier. Dette inkluderer blant annet kliniske studier av konvensjonelle cytotoksiske substanser til immunterapi (antistoff- og vaksinebehandlinger) og genterapi.

Kombinasjon av forskere og klinikere i tett samarbeid bidrar for å utvikle innovative behandlingsformer og bedre pasientbehandling.

Tett samarbeid med andre enheter ved Oslo universitetssykehus, lokale offentlige og private forskningsinstitusjoner og internasjonale forskere sikrer optimal kunnskapsutveksling.

Det samarbeides blant annet med Institutt for kreftforskning, sentre i Norden (Nordic NECT), Europa og USA, i tillegg til et langvarig samarbeid med EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer).

Samarbeid

Forskergruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Gunhild Mælandsmoe, Institutt for kreftforskning. MetAction: Actionable targets in metastasis – from bed to bench to byte to bedside. Actionable target identification for palliative systemic therapy.
 • Bjørn Tore Gjertsen, Haukeland/UiB. Theranostic interpretation and clinical trials.
 • Kirsten Sandvik, Institutt for kreftforskning. Biodegradeable  Nanoparticles in Cancer Diagnosis and Therapy.
 • Anne Hansen Ree, Kreftavdelingen, Ahus. Rectum cancer.
 • Pål-Dag Line, Avdeling for transplantasjonskirurgi, OUS. Levertransplantasjon ved colon cancer.
 • Iver Langmoen, Nevro-kirurgisk avdeling, OUS. Dendritisk  celle vaksine ved glioblastoma.
 • Janne Kærn, Seksjon for gynekologisk kreft, OUS. Dendritisk celle vaksine ved ovarial cancer.
 • Ola Myklebost, Institutt for Kreftforskning. Norwegian Cancer Genomics Consortium.
 • Kirsten Sundby Hall, Fagseksjon 2, OUS. Crizotinib ved sjeldne sarcomer.

Internasjonalt

 • MD Anderson Cancer Center,  USA
 • Fox Chase Cancer Center, USA
 • University of California San Diego, USA
 • Royal Marsden Hospital, UK
 • VU University Medical Center, Nederland
 • Karolinska Institutet, Sweden
 • University Hospital, Odense, Denmark
 • Helsinki University Central Hospital, Finland
 • Sahlgrenska University Hospital, Sweden
 • Copenhagen University Hospital, Denmark
 • Århus University Hospital, Denmark
 • Melanoma Center, The Angeles Clinic and Research Institute, USA
 • Helmholtz Centre Munich, Germany
 • Universitätsklinik Innsbruck, Austria
 • EORTC–Network of Core Institutions for Translational Research (NOCI)
 • EORTC Melanoma Group
 • Nordic Network for Early Cancer Trials (Nordic-NECT)
 • Global Academic Program (GAP) MD Anderson cancer Cente4r

Andre samarbeidspartnere

 • BMS selected, Immune-oncology Center of Excellence
 • Novartis, selected partner OTM, for new drug development
 • MSD/Merck, selected OncoNet partner
 • Astra Zeneca, selected European Partner in Cancer (EPIC)
 • AMGEN
Publisert 5. mai 2014 09:54 - Sist endret 4. apr. 2019 16:13

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Steinar Aamdal
 • Odd Terje Brustugun
 • Gunnar Kvalheim
 • Paal Brunsvig
 • Martha Nyakas
 • Svein Dueland
 • Siri Torhaug
 • Tormod Guren
 • Bjørn Østenstad
 • Gunhild Mælandsmo
 • Kristin Øwre
 • Åsa Edfors Skutle
 • Kari Dolven-Jacobsen
 • Hans Petter Gullestad
Detaljert oversikt over deltakere