English version of this page

Transfusjon, immunmodulering og allergi

Vi fokuserer på bedre produksjon og bevaring av blodkomponenter, og undersøker immunresponser mot ulike allergener. Vi studerer videre hvordan naturlige komponenter i sopper påvirker immunsystemet og hvordan de kan brukes i behandling.

Om gruppen

Vi ønsker å forbedre  blodprodukter for pasienter. I tillegg undersøker vi immunmodulerende bestanddeler i sopper, og bruk av disse som tilleggsbehandling for sykdommer som har dårlig prognose eller behandling.

Gruppen har også løpende prosjekter rettet mot immunrespons mot matvare- og andre allergener ved hjelp av molekylærallergologiske metoder.

Blodprodukter

Vår avdeling produserer blodprodukter fra fullblod, som røde blodceller, platekonsentrater og plasma.

Platerefraktæritet pga HLA klasse I antistoffer forekommer typisk hos leukemi pasienter etter multiple transfusjoner med normale plater. Slike pasienter trenger da spesielle blodplater fra HLA-forlikelige givere. Det er også overskudd av plater, f.eks. fra givere med blodtype B, som ikke brukes rutinemessig. Videre er det kjent at lagrete erytrocytt konsentrater utsettes for okydativ skade. Ftalat plastmykgjørere brukes fortsatt i blodposer tross negative helseeffekter og burde erstattes av ftalatfrie poser. Vi vil derfor teste ut HLA-depleterte plater til leukemi pasienter, produsere geler fra overskudds plater for å fremme tilheling av vanskelige diabetes sår, og delta i en studie med bruk av ftalatfrie blodprodukter.

Immunmodulering

Immunsystemet kan endres i både positiv og negativ retning, gjennom såkalt immunmodellering. Ved for eksempel blodoverføring kan mottaker immuniseres mot antigener fra giveren. Samtidig kan vi også bruke mulighetene vi har til å påvirke immunsystemet i terapi.

Immunmodulering kan utnyttes i behandling mot en rekke lidelser:

 • Kreftsykdommer, som tarmkreft og myelomatose
 • Autoimmune sykdommer, som inflammatorisk tarmsykdom
 • Sykdommer med dårlig behandlingstilbud, som allergi og astma

Her kan vi benytte harmløse substanser fra gjær og spiselige sopper, som β-glukaner, eller aktivere mottakere (reseptorer) for faresignaler på immunceller som er en del av det medfødte immunforsvaret, slik som dektin-1 og TLR. Da noen medisinske sopper også har antivirale og antimikrobielle egenskaper, kan man også studere deres mulige effekter mot COVID-19 med komplikasjoner.

Soppekstrakt og β-glukaner

β-glukaner og den spiselige soppen Agaricus blazei Murill (AbM) har vist å gi god effekt mot kreft og allergi hos mus. Dette kan delvis forklares med gjenoppretting av balanse mellom T-hjelpecellene Th1 og Th2. Videre har soppen effekt ved inflammatorisk tarmsykdom.

Vi studerer virkningene av AndosanTM, et ekstrakt basert på AbM. Vi undersøker ekstraktet in vitro og som tilleggsbehandling i musemodeller og i kliniske studier.

Prosjekter

 • Bedret plateproduksjon for hemoterapi av pasienter hvor blodplater frastøtes, da pasientene har blitt immunisert mot det humane leukocyttantigenet HLA: Blodplatenes HLA-antigener gjøres uvirksomme ved syrebehandling
 • Plategeler for behandling av vanskelige hudsår hos diabetikere, m.fl.
 • Blodprodukter preservert i ftalat-frie plastposer.
 • Undersøkelse av demografi og allergi hos blodgivere.
 • AndosanTM-behandling av pasienter med allergisk astma.
 • AndosanTM-behandling av influenza- og COVID-19-infiserte celler.
 • Basofil aktiveringstest av celler fra personer med matvare- og andre allergier.

Samarbeid

Internasjonalt

 • Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
 • Shinshu University, Nagano, Japan
 • Jimma University, Etiopia
 • Hemanext Co, Lexington, MA, USA
 • Luxembourg Institute of Health, Luxembourg
 • Euroimmun Medical Laboratory, Lübeck, Tyskland
 • University of Milano, Italia
Publisert 9. nov. 2017 13:22 - Sist endret 21. sep. 2021 10:45

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Geir Hetland
 • Elena Danilova
 • Faiza Mahmood
 • Mohammad Reza Mirlashari
 • Ivo Nentwich
 • Lise Sofie Haug Nissen-Meyer
Detaljert oversikt over deltakere