English version of this page

Translasjons- og computerbasert forskning på solid og hematologisk kreft

Vi studerer føflekkskreft, kreft i kvinnlige kjønnsorganer, andre solide kreftformer og hematologisk kreft, med fokus på å finne nye diagnosemetoder og behandlingsformer.

Vårt mål er å finne nye biomarkører for

 • Føflekkskreft (melanom)
 • Serøse væsker, med fokus på maligne væsker ved ovarialkreft
 • Uterine sarkomer (en type livmorkreft, der svulsten utgår fra muskelvev)
 • Neuroblastomer
 • Hematologisk kreft

Biomarkørene kan være gener, genprodukter eller signalveier som er viktige for å stille riktig diagnose og prognose.

Videre ønsker vi å identifisere nye angrepspunkt for kreftterapi, samt utvikle en sorteringsplattform for mer effektivt å kunne bestemme klinisk behandling.

Prosjekter

 • Kjemoresistens-relaterte markører for eggstokkreft og melanom

 • Markører for diagnose og prognose ved eggstokkreft, uterine sarkomer og melanom

 • Identifikasjon av nye angrepspunkt for persontilpasset behandling av resistens hos pasienter med melanom

 • Optimalisering av et ex-vivo assay for predikering av respons på klinisk behandling, inkludert immunterapi

 • Deteksjon av restsykdom i benmarg og molekylær profilering av Neuroblastom

 • Molekylær karakterisering av kuldeagglutinin sykdom

 • Utvikle neste generasjon prediktive modeller for computerbasert kreft biologi

Publisert 3. mai 2017 08:29 - Sist endret 10. aug. 2020 13:31

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere