English version of this page

Tumormarkørgruppen

Vi fokuserer på tumormarkører, det vil si stoffer som ulike svulster produserer, og som kan brukes som hjelpemiddel til utredning av kreft. Vi bruker denne kunnskapen videre for å finne nye målemetoder til bruk i forskning og pasientbehandling.

Om gruppen

Vi har tidligere fokusert på tumormarkører, altså biomarkører som er viktige spesielt i oppfølging av kreftpasienter. Gjennom mer enn 25 år har vi opparbeidet kompetanse innen produksjon av monoklonale antistoff (mAb), karakterisering av antigen og etablering av nye immunoassay for måling av ulike proteiner.

På grunn av denne kompetansen er vi nå involvert i etablering av immunoassay for andre proteiner i blod inkludert konsentrasjonsbestemmelse av de nye biologiske legemidlene.

Immunoassay

Immunometriske teknikker, eller immunoassay, er analyser som bruker antistoff (eventuelt antigen) for å bestemme mengden av et bestemt molekyl i en løsning. Disse teknikkene har revolusjonert påvisning og måling av klinisk viktige proteiner og peptider. 

Vår gruppe er en av få sykehuslaboratorier som fortsatt utvikler, bedømmer og tar i bruk nye «in house»-analyser til klinisk bruk. Med vår årelange produksjonserfaring har vi laget mAb mot en rekke ulike tumormarkører, hvorav flere er solgt og nå brukes av store internasjonale produsenter av immunoassay.

Det er flere utfordringer knyttet til spesielt immunometriske analyser, som for eksempel heterofile antistoff eller humane anti-mus-antistoffer. Vi har studert forekomsten av slike antistoff i befolkningsgrupper og lagt ned mye arbeid for å forebygge forstyrrelser fra disse i analysene våre.

Nyvinninger

I løpet av de siste årene har vi bygget opp målemetoder for å bestemme konsentrasjon av en rekke nye biologiske legemidler (ulike monoklonale antistoff) som blir brukt i behandling av store pasientgrupper med autoimmune sykdommer (leddgikt, Crohns sykdom, psoriasis) og mer sjeldne sykdommer. 

Nylig har vi etablert målemetoder for nye og revolusjonerende legemidler innen onkologien (PD-1- og CTLA-4-hemmere). Ved å bestemme konsentrasjon av disse effektive og meget kostbare medikamentene, og finne pasienter som lager nøytraliserende antistoff, kan klinikerne optimalisere behandlingen for den enkelte pasient.

Som følge av vår kompetanse innen tumormarkører er vi også involvert i en rekke kliniske prosjekter med hovedansvar for oppfølgingsstudier både av pasienter med testikkelkreft og av en spesiell type skjoldbruskkjertelkreft (medullært thyreoieakarsinom).    

Prosjekter

 • Utvikling av analyser for å måle ulike monoklonale antistoff brukt i behandling av pasienter med autoimmun sykdom, det vil si sykdommer forårsaket av at immunsystemet angriper kroppens eget vev, slik som leddgikt og Crohns sykdom (betennelsestilstand i tarmen). Vi ønsker å finne målrettet behandling for den enkelte pasient ved å følge serumkonsentrasjoner av medisinene, og finne dem som produserer nøytraliserende antistoffer. 
  Samarbeid med Farmakologisk institutt og klinikere på Rikshospitalet og Diakonhjemmet
 • Utvikle og bedømme immunoassay for nye legemidler til immunoterapi, som KEYTRUDA (pembrolizumab), OPDIVO (nivolumab) og YERVOY (ipilimumab)
 • Overvåke serumkonsentrasjoner av legemidler for immunoterapi hos pasienter med lungekreft og føflekkreft.
  Samarbeid med klinikerne på sykehuset
 • Evaluere den etablerte markøren for småcellet lungekreft, proGRP (progastrin-frigivende peptid), som markør for kreftsvulster i lungene og medullær skjoldbruskkjertelkreft
 • Klinisk bedømming av immunoassay for human epidermisk vekstfaktorreseptor 2, 3 og 4 (HER2, HER3 og HER4), og evaluere disse reseptorene som tumormarkører for HER2-positiv brystkreft
 • Evaluere ulike markører, og vurdere om de kan utvikles til daglig klinisk bruk.
  Del av samarbeidsstudiet «Hallmarks in lung cancer»
 • Todimensjonal kromatografi kombinert med massespektrometri brukt til å identifisere og tallfeste kreftmarkører.
  Del av samarbeidsstudie med Institutt for Farmasøytisk Kjemi, UiO
 • Seneffekter etter testikkelkreft med spesielt fokus på skjoldbruskkjertel- og nyrefunksjon.
  Samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling
 • Etterundersøkelse av pasienter med medullært thyreoideakarsinom – både familiære (MEN2 A og MEN2B) og sporadiske
Publisert 5. sep. 2017 15:06 - Sist endret 5. sep. 2017 15:07

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Trine Bjøro
 • David Warren
 • Johanna Géhin
 • Kari Hauge Olsen
 • Elisabeth Paus
 • Kjell Nustad
 • Nils Bolstad
 • Sigurd Bøe
 • Ragnhild Nome
 • Miriam Øijordsbakken
 • Karoline Johansen Henanger
Detaljert oversikt over deltakere