Deltakere i Tumormarkørgruppen

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Trine Bjøro Professor +47 22935906 +47 95179192 (mob) trine.bjoro@medisin.uio.no Thyroiea, Immunoassay, Kreftmarkører/Tumormarkører, Endokrinologi, USA

Andre deltakere

  • David Warren
  • Johanna Géhin
  • Kari Hauge Olsen
  • Elisabeth Paus
  • Kjell Nustad
  • Nils Bolstad
  • Sigurd Bøe
  • Ragnhild Nome
  • Miriam Øijordsbakken
  • Karoline Johansen Henanger