ecoval-studien

ecoval-studiens hovedmål er å identifisere det nevrale grunnlaget for de sosiale samhandlingsvanskene som er et kjennetegn ved schizofreni.

Schizofreni er kjennetegnet av avvik i sosiale prosesser på forskjellige forklaringsnivåer:

  • sosial samhandling i hverdagslivet
  • evnen til å oppfatte hvilke følelser og tanker andre mennesker har (sosial kognisjon)
  • de nevrale prosesser i den sosiale hjernen

ecoval-prosjektet undersøker sosiale prosesser på alle tre nivåer for å etablere om det er slik at samhandlingsvansker i hverdagen kan tilbakeføres til avvikende biologiske prosesser i hjernen.

Personens atferd i sosiale hverdagssituasjoner (video-etnografi) studeres i kombinasjon med testing av sosialkognitiv funksjon og funksjonelle hjernemålinger (EEG, ERP).

 

 

Publisert 20. feb. 2018 09:17 - Sist endret 20. feb. 2018 09:17