English version of this page

Favn om fødselen-studien

«Favn om fødselen» er en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus. Hovedhensikten med studien er å fremskaffe informasjon om hvordan mental helse påvirker forløsningen og barnet.

Om prosjektet

Hovedstudien inneholder spørreskjemaer innhentet fra mer enn 4000 gravide kvinner i forbindelse med terminbestemmende ultralydundersøkelse ved ca. 18 ukers graviditet, nytt spørreskjema ved 32 ukers graviditet, og deretter et spørreskjema 8 uker etter fødselen. Studiepopulasjon er alle som fødte på Akershus universitetssykehus i perioden mars 2009 til februar 2011 (n = 6244). Skjemaene inneholder et stort antall mentale helsemål samt standardiserte spørsmål om forventninger og følelser i forbindelse med forløsningen.

Opplysninger om fødselen er innhentet ved kopling til elektroniske fødejournaler ved sykehuset. Hovedstudien er senere utvidet på to måter:

1) ved at andre problemstillinger knyttet til kvinners helse er belyst; et eksempel er en studie av kronisk hodepine og migrene under svangerskapet og

2) ved at man har innhentet ytterligere data fra kvinnene to år etter fødselen, herunder data om barnet/barna de fikk.

Finansiering

 • Forskningsrådet
 • Akershus universitetssykehus
 • Helse Vest  
 • Folkehelseinstituttet
 • Helsedirektorat
 • Die Graduiertenakademie, Dresden Tyskland
 • Helse Sør Øst
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Møre og Romsdal HF

Samarbeid

Prosjektet har mange samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt. 

Nasjonalt

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo. 
 • Oslo universitetssykehus, Oslo. 
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RBUP), helseregion Øst og Sør.
 • Stavanger universitetssykehus, Stavanger.
 • MoodNet - Regionalt forskningsnettverk for stemningslidelser, Stavanger universitetssykehus. 
 • Regionssenter for barn og unges psykiske helse, helseregionen Øst og Sør, Bergen.
 • Ålesund sykehus, Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund. 
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim. 
 • St. Olavs hospital, Trondheim. 
 • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, Tromsø. 
 • Avdeling for psykiatri, Helse Fonna HF, Haugesund. 
 • Nasjonal kompetansesenter for søvnsykdommer, Haukeland universitetssykehus. 
 • Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. 

Internasjonalt

 • Faculty of Medicine, Carl Gustav Carus University Hospital, Technische Universität Dresden, Germany.
 • Department of Medicine, Medical School Hamburg, Hamburg, Germany.
 • School of Health Sciences, City, University of London, London, United Kingdom.
 • Lausanne University and Lausanne University Hospital, Lausanne, Switzerland.
 • Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel.
 • University of Auckland, Auckland, New Zealand.

Doktor- og mastergrader

Her finner du en oversikt over avlagte doktor- og mastergrader tilknyttet prosjektet.

Publisert 9. okt. 2012 08:39 - Sist endret 15. feb. 2021 12:31

Kontakt

Prosjektleder