Doktor og mastergrader

Prosjektet har flere doktor- og mastergrader. Her finner du en oversikt.

Doktorgrader

 • Osnes RS. Mental illness in the perinatal period. Associations between gestational insomnia and perinatal anxiety and depression. NTNU, oktober 2020. ISBN 978-82-326-4966-2.
 • Kjeldgaard HK. Hyperemesis gravidarum: the relation to anxiety and depression. Universitetet i Oslo, November 2018. ISBN 978-82-8377-339-2.
 • Størksen HT. Fear of childbirth: prevalence and risk factors. Universitetet i Oslo, desember 2014. ISBN 978-82-8264-916-2.
 • Adams S. Mental health, fetal growth and childbirth. Universitetet i Oslo, desember 2012. ISBN 978-82-8264-499-0

Mastergrader

 • Schumacher C. Exploring relationships between eating-problems and gestational weight gain: A Norwegian pregnancy cohort study. Department of Psychology, Oslo University, 2018. 
 • Heskje LK. Fødselsforberedende kurs og andre faktorers betydning for bruk av epiduralbedøvelse i fødsel en kvantitativ kohortstudie. OsloMet, 2018.
 • Polte C. The impact of perinatal maternal anxiety on child development in two-year-old children: An analysis of a prospective study in Norwegian mothers and their offspring. Universität Dresden, 2015. 
 • Junge C. The consequences of maternal prenatal and postnatal depression for child development at two years of age: a longitudinal study in a Norwegian population. Universität Dresden, 2014.
 • Simonsen TB. Sammenheng mellom tidligere aborter og fødselsangst. Universitetet i Oslo, 2013.
 • Prestholdt K. Trening i første del av svangerskapet, fødselsvarighet og type fødsel-en tverrsnitts- og kohortstudie. Universitetet i Oslo, 2011. Universitetet i Oslo.
 • Hansen C. Frykt for fødsel, psykisk helse og bruk av psykofarmaka i svangerskapet. En populasjonsbasert kohortstudie basert på datamateriale fra Ahus-studien. Universitetet i Oslo, 2011.
Publisert 5. feb. 2021 09:16 - Sist endret 5. feb. 2021 11:10