Favn om fødselen-studien

Fødselsangst er en stadig hyppigere årsak til keisersnitt. Dette er uheldig dels fordi keisersnitt er forbundet med større risiko for den fødende kvinnen enn vaginal forløsning og dels fordi det opptar store ressurser på sykehusene.

Om prosjektet

Det ser ut til å være en epidemi av fødselsangst i den vestlige verden. På flere norske sykehus er det opprettet behandlingstiltak, som har som formål å bearbeide fødselsangsten. Rundt 5-10 % av fødende i Oslo-området har hatt kontakt med slike behandlingstilbud. Alvorlig angst under svangerskapet har blitt relatert til en rekke negative følger slik som tidlig fødsel, økt behov for smertestillende, økt risiko for akutt keisersnitt, veksthemning av fosteret og surstoffmangel hos det nyfødte barnet. Til tross for at kvinners angst for å føde kan ha alvorlige konsekvenser, vet vi fortsatt svært lite om årsaksforholdene. Prosjektets målsetting er å studere:

  • risikofaktorer for angst knyttet til fødsel
  • hvordan angst påvirker forløsningen og barnet. 

Studiepopulasjon er alle som fødte på Ahus i perioden mars 2009 til februar 2011 (n = 6244). Data innhentes via tre spørreskjemaer til kvinnen (uke 18 og 32 i svangerskapet, samt 8 uker etter fødselen). Skjemaene inneholder en mengde mentale helsemål samt standardiserte spørsmål om forventninger og følelser i forbindelse med forløsningen. Opplysninger om fødselen innhentes ved kopling til elektroniske fødejournaler ved sykehuset (Partus). Mål

Finansiering og samarbeid

Prosjektet er finansiert via en større bevilgning i Forskningsrådet i perioden 2009 – 2012. Prosjektleder er Malin Eberhard-Gran i samarbeid med Anne Eskild på Kvinneklinikken, Ahus. Samantha S. Adams og Hege Therese Størksen er ansatt som doktorgradsstipendiater og Susan Garthus-Niegel som postdoktorstipendiat. Andre samarbeidspartnere er Stein Opjordsmoen (Ullevål universitetssykehus) og Jon Martin Sundet (Psykologisk institutt). En søknad om post-doc midler fra MoodNet har blitt innvilget for et prosjekt om depresjon og søvn i svangerskap og barsel. Studien skal gjennomføres av Dr.med. Signe Dørheim, Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssykehus.

 

Publisert 9. okt. 2012 08:39 - Sist endret 14. juni 2016 10:18

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere