English version of this page

HAB - Evaluering av heroinassistert behandling

Vi vil evaluere heroinassistert behandling (HAB) i Oslo og Bergen med mål om å rapportere om HAB bør viderføres, utvides eller avvikles etter prøveperioden. 

Om prosjektet

Opioiddominert ruslidelse (ODR) er ofte en kronisk, tilbakevendende tilstand som fører til sykelighet og dødelighet. Det er ofte behandlet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

Regjeringen har besluttet å innføre et 5-årig prøveprosjekt med heroinassistert behandling (HAB) i Oslo og Bergen for å nå ut til dem med ODR, som ikke har lyktes med LAR.

Vår forskergruppe består av erfarne forskere, nasjonalt og internasjonalt, som vil evaluere HAB-prøveprosjektet gjennom en koordinert og bred forskningstilnærming med kliniske virksomheter og brukerorganisasjoner.

Vår evaluering vil fokusere på pasientenes helse og livskvalitet og nytte av prosjektet.

Heroinassistert behandling i Oslo (HABiO) hadde oppstart i januar 2022. Mer informasjon om HABiO finnes her.

Heroinassistert behandling i Bergen (HABiB) planlegger oppstart i begynnelsen av 2022. Mer informasjon om HABiB finnes her.

Mål

Forskningsgruppens mål er å evaluere HAB ved å undersøke pasientenes somatiske og mentale helse, sosiale situasjon og endring over tid. 

Vi vil bruke kvalitative og kvantitative metoder for å undersøke spørsmål som: 

  • Kan HAB integreres i det norske systemet?
  • Er HAB gjennomførbart og akseptabelt for pasienter og for de ansatte innen legemiddelassistert rehabilitering?
  • Hva er kostnader og nytte av HAB i en nordisk kontekst?

Evaluering skal føre frem til en anbefaling om eventuell videreføring av HAB, og resultatene vil deles rapporteres til HDir/HOD og i vitenskapelige artikler. 

Finansiering

  • Helsedirektoratet

Samarbeid

  • Bergen Addiction Research/ UiB
  • Center for Rusmiddel Forskning/Århus Universitet 
  • proLARNett
  • Rusforsk/ OUS

Les mer om behandlingstilbudet med HAB i Oslo og Bergen

Ønsker du å reservere deg mot deltakelse i forskningsprosjektet?

Klikk her for å registrere deg mot deltakelse i forskningsprosjektet.

Publisert 23. mars 2021 17:26 - Sist endret 13. okt. 2022 11:15