Hormonterapi og endring i helserisiko for menn som slutter med anabole androgene steroider

Bakgrunn

Lang tids bruk av anabole androgene steroider (AAS) er assosiert med endokrin, metabolsk, hjerte-kar, psykisk og nevroimmunologisk helserisiko.

Når AAS seponeres får brukeren symptomer på testosteronmangel (hypogonadisme); depresjon med økt suicidrisiko, fatigue, angst, søvnforstyrrelser og seksuell dysfunksjon.

Standard behandling for personer med AAS-avhengighet er seponering, samtaleterapi og medikamentell behandling av abstinenssymptomer og tilbys i tverrfaglig spesialisert rus – og avhengighetsbehandling.

Mål for forskningen

Denne behandlingsstudien undersøker:

a) om 16 ukers off-label hormonterapi (Clomifen) gir mindre symptomer på testosteronmangel etter avsluttet AAS bruk enn uten slik hormonterapi, og

b) i hvilken grad fysisk og psykisk helserisiko endres fra pågående AAS-bruk, under behandlingsperioden og 12 måneder etter avsluttet AAS-bruk.  

Metode

Dette er en behandlingsstudie ved avslutning av AAS-bruk blant menn der effekt av 16 ukers off-label hormonterapi (Clomifen) på psykisk helse og hypogonadisme-symptomer blant 25-30 menn sammenliknes med en gruppe menn som avslutter uten slik behandling.

For behandlingsgruppen vil mål på fysisk (blodprøver, urinprøve, fettvevsprøve, blodåreundersøkelse, kroppssammensetning, ultralyd av testikler, spermieanalyse) og psykisk helse (spørreskjema og psykiatrisk intervju) bli registrert før, under og etter den medikamentelle behandlingen.

Biomarkører (immunsystemet) som kan være knyttet til risiko for psykisk sykdom vil også bli undersøkt gjennom behandlingsforløpet. 

Status

  • Prosjektmedarbeidere og ph.d.stipendiat er rekruttert.
  • Søknader til Regional etisk komite, Statens legemiddelverk og Personvernombud ved Oslo universitetssykehus (OUS) er godkjent.
  • Rekruttering av deltakere pågår.

Finansiering

  • Helse Sør-Øst RHF
Publisert 22. juni 2021 19:33 - Sist endret 12. jan. 2022 11:29