English version of this page

Kliniske studier i Primær Skleroserende Cholangitt (PSC)

Hovedmålet for denne prosjektporteføljen er å finne effektive strategier for å diagnostisere og behandle PSC.

For både PSC og for cholangiocarsinom ved PSC stilles i dag diagnosen oftest for sent til at årsaksrettet behandling er mulig og mangelen på effektiv medisinsk behandling av PSC har ført til at PSC i en årrekke har vært den vanligste årsaken til levertransplantasjon i Norge.

PSC utvikler seg sakte fra diagnose av de tidlige stadiene av sykdom til leversvikt i løpet av 10-20 år. Den langsomme sykdomsutviklingen er en av faktorene som gjør det vanskelig å finne og teste ulike behandlinger. Per nå er det ingen effektive behandlinger tilgjengelig, selv om flere medikamenter er i en uttestingsfase. Og det er også pågående studier som retter seg mot optimalisering av endoskopisk terapi for innsnevrede galleganger.

Et annet viktig område for klinisk PSC forskning er å finne egnede biomarkører som kan si noe an sykdommens alvorlighets-grad, progresjon og ikke minst effekt av behandling. Dette gjelder biomarkører i blod og galle, men også nye former for billeddiagnostikk.

I tillegg følger vi tett opp pasienter som er transplantert for å finne faktorer som bidrar til at sykdommen oppstår i den nye leveren, noe som skjer hos 15-30 % av de transplanterte PSC pasientene.

Opp mot 80 % av pasientene med PSC har samtidig inflammatorisk tarmsykdom. I samarbeid med Inflammatory Bowel Disease in South Eastern Norway (IBSEN) gruppen jobbes det med å finne faktorer ved cholangiografi som kan identifisere pasienter med inflammatorisk tarmsykdom som har tidlige tegn på PSC.

Det fokuseres også på å finne egnede biomarkører som kan brukes til å oppdage pre-kliniske tegn på cholangiocarsinom hos pasienter med PSC og muliggjøre effektiv behandling.

Alle kliniske studier i NoPSC blir gjort i nært samarbeid med International PSC Study Group (www.ipscsg.org).

Publikasjoner

 • Bende F, Mulabecirovic A, Sporea I, Popescu A, Sirli R, Gilja OH, Vesterhus M, Havre RF (2017) Assessing Liver Stiffness by 2-D Shear Wave Elastography in a Healthy Cohort Ultrasound Med Biol, 44 (2), 332-341
 • Carpino G, Cardinale V, Folseraas T, Overi D, Floreani A, Franchitto A, Onori P, Cazzagon N, Berloco PB, Karlsen TH, Alvaro D, Gaudio E (2017) Hepatic stem/progenitor cell activation differs between primary sclerosing and primary biliary cholangitis Am J Pathol (in press)
 • Dueland S, Guren TK, Boberg KM, Reims HM, Grzyb K, Aamdal S, Julsrud L, Line PD (2017) Acute liver graft rejection after ipilimumab therapy Ann Oncol, 28 (10), 2619-2620
 • Nordin A, Åberg F, Pukkala E, Pedersen CR, Storm HH, Rasmussen A, Bennet W, Olausson M, Wilczek H, Ericzon BG, Tretli S, Line PD, Karlsen TH, Boberg KM, Isoniemi H (2017) Decreasing incidence of cancer after liver transplantation-A Nordic population-based study over 3 decades Am J Transplant (in press)
 • Karlsen TH, Folseraas T, Thorburn D, Vesterhus M (2017) Primary sclerosing cholangitis - a comprehensive review J Hepatol, 67 (6), 1298-1323
 • Alberts R, de Vries EMG, Goode EC, Jiang X, Sampaziotis F, Rombouts K, Böttcher K, Folseraas T, Weismüller TJ, Mason AL, Wang W, Alexander G, Alvaro D, Bergquist A, Björkström NK, Beuers U, Björnsson E, Boberg KM, Bowlus CL, Bragazzi MC, Carbone M, Chazouillères O, Cheung A, Dalekos G, Eaton J, Eksteen B, Ellinghaus D, Färkkilä M, Festen EAM, Floreani A, Franceschet I, Gotthardt DN, Hirschfield GM, Hoek BV, Holm K, Hohenester S, Hov JR, Imhann F, Invernizzi P, Juran BD, Lenzen H, Lieb W, Liu JZ, Marschall HU, Marzioni M, Melum E, Milkiewicz P, Müller T, Pares A, Rupp C, Rust C, Sandford RN, Schramm C, Schreiber S, Schrumpf E, Silverberg MS, Srivastava B, Sterneck M, Teufel A, Vallier L, Verheij J, Vila AV, Vries B, Zachou K; International PSC Study Group, The UK PSC Consortium, Chapman RW, Manns MP, Pinzani M, Rushbrook SM, Lazaridis KN, Franke A, Anderson CA, Karlsen TH, Ponsioen CY, Weersma RK (2017) Genetic association analysis identifies variants associated with disease progression in primary sclerosing cholangitis Gut (in press)
 • Weismüller TJ, Trivedi PJ, Bergquist A, Imam M, Lenzen H, Ponsioen CY, Holm K, Gotthardt D, Färkkilä MA, Marschall HU, Thorburn D, Weersma RK, Fevery J, Mueller T, Chazouillères O, Schulze K, Lazaridis KN, Almer S, Pereira SP, Levy C, Mason A, Naess S, Bowlus CL, Floreani A, Halilbasic E, Yimam KK, Milkiewicz P, Beuers U, Huynh DK, Pares A, Manser CN, Dalekos GN, Eksteen B, Invernizzi P, Berg CP, Kirchner GI, Sarrazin C, Zimmer V, Fabris L, Braun F, Marzioni M, Juran BD, Said K, Rupp C, Jokelainen K, Benito de Valle M, Saffioti F, Cheung A, Trauner M, Schramm C, Chapman RW, Karlsen TH, Schrumpf E, Strassburg CP, Manns MP, Lindor KD, Hirschfield GM, Hansen BE, Boberg KM; International PSC Study Group (2017) Patient Age, Sex, and Inflammatory Bowel Disease Phenotype Associate With Course of Primary Sclerosing Cholangitis Gastroenterology, 152 (8), 1975-1984.e8
 • Trivedi PJ, Tickle J, Vesterhus MN, Eddowes PJ, Bruns T, Vainio J, Parker R, Smith D, Liaskou E, Thorbjørnsen LW, Hirschfield GM, Auvinen K, Hubscher SG, Salmi M, Adams DH, Weston CJ (2017) Vascular adhesion protein-1 is elevated in primary sclerosing cholangitis, is predictive of clinical outcome and facilitates recruitment of gut-tropic lymphocytes to liver in a substrate-dependent manner Gut (in press)
 • Schramm C, Eaton J, Ringe KI, Venkatesh S, Yamamura J; MRI working group of the IPSCSG (Arndtz K, Arrive L, Assis D, Ba-Ssalamah A, Bungay H, Cardinale V, Cengija V, Chapman R, Chazouilleres O, Eddowes P, Farkkila M, Floreani A, Franceschet I, Halilbasic E, Ittrich H, Keller S, Kemmerich G, Kukuk G, Lenzen H, Lind K, Lohse AW, Püotter-Lang S, Runge J, Trauner M, Vesterhus M, Weismüller TJ, Yimam K, Zenouzi R) (2017) Recommendations on the use of magnetic resonance imaging in PSC-A position statement from the International PSC Study Group Hepatology 66 (5), 1675-1688
 • Rizvi SMH, Aagnes B, Holdaas H,Gude E, Boberg KM, Bjørtuft Ø, Helsing P, Leivestad T, Møller B, Gjersvik P. Long-term change in the risk of skin cancer after organ transplantation JAMA Dermatology (in press)
 • Vesterhus M, Folseraas T (2017) PSC and differential diagnosis (Norwegian) NGF-nytt, Oct 2017
 • Vesterhus M, Hov, JR (2017) Anti-GP2 IgA auto antibodies are associated with a reduced survival and cholangiocarcinoma in primary sclerosing cholangitis (Norwegian). Best Practice Gastroenterologi, Feb 2017.

 

Publisert 4. feb. 2014 14:08 - Sist endret 17. des. 2021 16:17

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere