English version of this page

Dyremodeller

Dyremodeller er et helt nødvendig hjelpemiddel i kreftforskning. I dette prosjektet bruker vi slike modeller til å forstå hvorfor fedme er en risikofaktor for utvikling av kreft i bukspyttkjertelen.

Vår metode er å dyrke kreftcellene i mus som enten er normale eller sterkt overvektige. Det viser seg at kreftcellene vokser hurtigere når musene veier for mye, og målet vårt er å finne ut hvorfor dette skjer.

Spesielt er vi interesserte i å undersøke hvordan aktiviteten av ulike gener er regulert og om kreftcellenes stoffskifte forandres når de utsettes for et overvektig miljø.

I de innledende forsøkene studerer vi cellelinjer isolert fra mus med pancreaskreft, men etter hvert planlegger vi å dyrke kreftvev fra pasienter med pancreaskreft på samme måte.

Samarbeidspartnere

  • Nils Halberg, Universitetet i Bergen
  • Emmet McCormack, Universitetet i Bergen
  • Caroline Verbeke (arbeidspakke Patologi»), UiO/OUS
  • Ivar Gladhaug (arbeidspakke Metabolomikk”), UiO
  • Oddmund Nordgård (arbeidspakke ”Sirkulerende tumor-DNA), Stavanger universitetssjukehus
Publisert 1. mars 2021 16:03 - Sist endret 16. mars 2021 15:34