English version of this page

Medisinsk genetikk

Flere av genene involvert i kjente syndromer for arvelig kreft er forbundet med en litt til noe økt risiko for pancreaskreft.

Blant disse er BRCA1 og BRCA2 (arvelig bryst- og eggstokk-kreft), MMR-genene (Lynch Syndrom), CDKN2A (arvelig malignt melanom), TP53 (Li-Fraumeni syndrom) og STK11 (Peutz-Jeghers syndrom). 

Arbeidspakken om medisinsk genetikk har som mål å få mer presis kunnskap om disse genetiske risikofaktorene for pancreaskreft og å bedre tilbudet om genetisk utredning til pasienter med pancreaskreft.

I prosjektperioden skal vi i samarbeid med Kreftregisteret gjennomføre en prospektiv studie av risiko for pancreaskreft hos 4800 norske kvinner og menn som har fått påvist genfeil i BRCA1 eller BRCA2.

I tillegg vil vi jobbe med å etablere et tilbud om genetisk utredning for arvelig kreft for alle pasienter i Helse Sør-Øst som får påvist pancreaskreft. Tilbudet vil gi pasientene mulighet til å avklare om det er en genetisk årsak til deres sykdom, og i så fall vil deres slektninger få en mulighet til å avklare sin risiko. Slektninger som får påvist genfeil vil få oppfølging for tidligdiagnostikk og forebygging av kreftsykdom som disse genene gir høy risiko for. 

I tillegg vil tilbudet gi grunnlag for forskning som kan gi økt kunnskap om forekomst og kjennetegn ved genetisk forårsaket pancreaskreft i Norge.

Samarbeidspartnere

  • Tom Grimsrud, Kreftregisteret
  • Olav Dajani (arbeidspakke “Onkologi”), OUS
  • Knut Jørgen Labori (arbeidspakke «Kirurgi»), OUS/UiO
  • Caroline Verbeke (arbeidspakke «Patologi»), UiO/OUS
Publisert 1. mars 2021 16:04 - Sist endret 16. mars 2021 15:29