Deltakere i Kontroll av dyadisk struktur i hjertemuskelceller

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
William Edward Louch Professor II w.e.louch@medisin.uio.no
Jia Li

Andre deltakere

  • Michael Frisk
  • Xin Shen
  • Terje Kolstad
  • Dave Lipsett
  • Marianne Lunde