Kreft i bukspyttkjertelen: Samspill mellom bindevevsceller og kreftceller

Målet med prosjektet er å kunne bremse kreftcelleveksten ved å hemme stimulerende signaler fra de normale bindevevscellene i svulsten.

Om prosjektet

Kreft i bukspyttkjertelen er en av kreftformene med høyest dødelighet. Kun et lite mindretall av pasientene kan opereres, og behandlingsmulighetene med  medikamenter eller strålebehandling er svært beskjedne. Det er derfor et stor behov for å finne nye medikamentelle måter å behandle denne kreftformen på.

Kreftsvulstene i bukspyttkjertelen er blant annet karakterisert ved at det er et samspill mellom normale bindevevsceller og kreftceller i selve svulsten, der de normale bindevevscellene ser ut til å være nødvendige for at svulsten skal vokse. I prosjektet undersøker vi samspillet mellom normale bindevevsceller og de egentlige kreftcellene i svulsten. Hensikten er å forsøke og identifisere signalmolekyler fra normalcellene som stimulerer svulstcellene til vekst.

Publisert 3. feb. 2012 09:08 - Sist endret 2. jan. 2019 08:35

Kontakt

Prosjektleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere