Longitudinelle analyser av LAR-i-Norge-data

Den årlige statusrapporten for LAR beskriver behandlingen basert på aggregerte data på Helseforetaksnivå. Dette er beskrivelser og data som har sine svakheter knyttet til å belyse individuell utvikling og å belyse risikofaktorer knyttet til behandlingen.

Om prosjektet

På bakgrunn at dette ble det i 2012 utarbeidet et prosjekt der man søkte og fikk tilgang til statusrapportdata på individnivå for årene 2005-2012. Dette har resultert i rundt 26 000 innsamlede spørreskjemaer fra hele landet.

Målet med prosjektet er å finne faktorer som predikerer behandlingssuksess og -frafall, slik at man i klinikken kan få bedre kunnskap om hva som påvirker LAR-behandlingen i positiv retning. Det jobbes i tillegg med å finne egnede metoder for å bedre analysere behandlingsutfall fra denne type data, slik at rapporteringsprosessen fra Statusundersøkelsene kan optimaliseres i fremtiden.

Publikasjoner i forbindelse med prosjektet

Publisert 11. sep. 2014 20:52 - Sist endret 9. juli 2021 15:36

Kontakt

Prosjektleder

Thomas Clausen