Deltakere i Longitudinelle analyser av LAR-i-Norge-data

Navn Telefon E-post Emneord
Marianne Riksheim
Jo Røislien
Helge Waal Professor emeritus helge.waal@medisin.uio.no
Thomas Clausen Professor +47 23368978 thomas.clausen@medisin.uio.no Rus- og avhengighetsmedisin, Epidemiologi, Internasjonal helse