English version of this page

Misbruk av reseptbelagte legemidler (PDA)

Både pasienter som er substitusjonsbehandlet og pasienter med rusmiddelproblemer vil kunne bruke og misbruke reseptbelagte legemidler.

Om prosjektet

Reseptbelagte legemidler kan også være en kilde til misbruk i seg selv.

Ved hjelp av registerdata og kliniske data belyser vi i dette prosjektet ulike sider ved misbruk av reseptbelagte legemidler.

Publisert 27. jan. 2012 14:28 - Sist endret 18. aug. 2017 11:46