English version of this page

PerDiRe - Persontilpasset screening og oppfølging av diabetisk retinopati

Prosjektets hensikt er å implementere et nytt persontilpasset screening program ved bruk av kunstig intelligens (AI) - for fremtidige anvendelser i omsorgen for pasienter med diabetes.

Bakgrunn

Diabetes retinopati (DR) er hovedårsaken til redusert syn og blindhet hos personer i arbeidsfør alder, og er en komplikasjon ved diabetes. I dag er utbredelsen av diabetes på verdensbasis på 463 millioner.

Hos personer som har hatt diabetes i mer enn 20 år vil nesten alle med type 1 diabetes, og over 77 % prosent av de med type 2 diabetes, ha utviklet DR i noen grad. 

Synstap medfører betydelig funksjonshemming med påfølgende reduksjon i livskvalitet. WHOs retningslinjer og mål for screening for DR sier at «årlig øyeundersøkelse anbefales for pasienter med diabetes (og annet hvert år for de med optimalt regulert blodsukker uten retinopati), og videre anbefales det å velge det mest passende intervallet for undersøkelser».

Det finnes effektive metoder for oppfølging og behandling av DR.

Om prosjektet

I prosjektet vil det utføres oftalmologisk undersøkelse av pasienter med diabetes, og det vil bli samlet inn data om risikofaktorer. Videre vil det bli gradert netthinnebilder ved bruk av AI for stadier av DR, samt at kostnadseffektiviteten til et nytt program for oppfølging av DR vil bli evaluert.

Prosjektet vil etablere et stort datasett om kliniske målinger, generell helse, samt sosio- økonomiske og demografiske forhold. Flere tusen pasienter planlegges inkludert.

Konsortiet har som mål å identifisere risikofaktorer for utvikling av DR og bestemme det optimale screeningsintervallet.

Oslo universitetssykehus (OUS) deltar, sammen med UiO, i ledelsen av dette prosjektet, som koordineres av det latviske universitetet.

Prosjektet startet i 2021 og har en varighet på 3 år.

Langsiktig mål

Å etablere et persontilpasset medisin- og telemedisinssystem for forskning og oppfølging av diabetisk netthinnesykdom ved bruk av AI, kunstig intelligens.

Finansiering

Prosjektet har fått EØS-stipender til forskningsprogrammet; prosjekt "Integrated model for personalized diabetic retinopathy screening and monitoring using risk- stratification and automated AI-based fundus image analysis" (PerDiRe)

Samarbeid

Publisert 13. juni 2022 21:57 - Sist endret 14. juni 2022 13:40

Kontakt

Prosjektleder