Deltakere i Kort- og langtids psykodynamisk gruppepsykoterapi. En randomisert klinisk studie. (Short- and long-term psychodynamic group psychotherapy-SALT-PGP)

Andre deltakere

 • Jan Vegard Bakali
 • Torleif Ruud
 • Ole Inge Gjøen
 • Synnøve A. Kristiansen
 • Vibeke Kløwning
 • Allan Larsen
 • Marthe Horneland
 • Kirsten Høbye
 • Dagny Børnes
 • Helge Knudsen
 • Laila Hjulstad
 • Knut Skjøstad
 • Vibeke Lohne