Sykehusorganisert hjemmebehandling ved KOLS - fra pårørende og helsepersonells perspektiv (avsluttet)

Den demografiske utviklingen med flere eldre og kronisk syke medfører store fremtidige utfordringer for velferdsstaten og pårørende. Kunnskapsoppsummeringer har konkludert med at sykehusorganisert hjemmebehandling bidrar til bedre helseutbytte for pasientene og lavere kostnader.

Dette prosjektet tar utgangspunkt i en slik behandlingsmodell, såkalte ambulante lungeteam, for lungepasienter ved to universitetssykehus.

Vi studerer pårørende og helsepersonells erfaringer med behandlingsopplegget med særlig henblikk på pårørendes omsorgsrolle og samhandlingen med helsetjenesten. For å utforske pårørendes omsorgsarbeid, kombinerer vi kvantitativ og kvalitativ metode, henholdsvis spørreundersøkelse blant pårørende til KOLS-pasienter og en kvalitativ doktorgradsstudie som inkluderer deltakende observasjon ved hjemmebesøk og intervjuer med pårørende og helsepersonell.

Doktorgradsstipendiat Gunvor Aasbø startet 1. januar 2010 og er tatt opp på doktorgradsprogrammet på Helsefag/UiO. Prosjektledere er Hilde Lurås og Anne Werner. Andre medarbeidere er Heidi Gautun (FAFO), Ellen Kristvik og Kari Nyheim Solbrække (UiO).

Finansiering

Studien har mottatt finansiering fra Forskningsrådet for perioden 2009-2012.

Publisert 9. okt. 2012 09:05 - Sist endret 6. juni 2017 12:57

Kontakt

Prosjektleder Hilde Lurås og Anne Werner

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere