Deltakere i Internettbasert program som tilbakefallsforebygging ved røykeslutt