English version of this page

Tumorbiologi ved bukspyttkjertelkreft

Bukspyttkjertelkreft er nummer fire på listen av kreftformer som forårsaker flest dødsfall i den vestlige verden. Årsakene til sykdommens dystre prognose er at diagnosen stilles sent og at svulsten er svært motstandsdyktig mot alle former for tilgjengelig cellegiftbehandling, såkalt kjemoresistens.

Om prosjektet

Bukspyttkjertelsvulstene er kjennetegnet ved at de har et svært velutviklet tumorstroma, dvs at kreftcellene ligger innleiret i et tykt lag av bindevevslignende materiale som spiller en rolle for resistensen mot cellegift.

Tumorstroma og kjemoresistens, og de biologiske mekanismer som forbinder dem, står i fokus for vår forskningsgruppe. Prosjektet benytter in vitro og ex vivo modeller og humant vev for å studere disse mekanismene.

Deler av prosjektet om metabolomikk, tumorheterogenitet og kjemosensitivitet er inkludert i forskningsporteføljen til Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe på bukspyttkjertelkreft.

Dette nasjonale konsortiet består av forskningsgrupper med klinisk og laboratorie-basert ekspertise i pancreaskreftforskning. Gruppene er tilknyttet Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Bergen og Stavanger universitetssykehus.

Underprosjekter

 1. Stromabiologi og cancer-stroma interaksjoner
 2. Metabolomikk og kjemosensitivitet
 3. Effekt av neoadjuvant behandling
 4. Stromaheterogenitet og behandlingsinduserte forandringer
 5. Ex vivo vevsskive-dyrkingsmodell «Precision-cut tissue culture»

Samarbeid

Nasjonalt

Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe på bukspyttkjertelkreft

 • Knut Jørgen Labori, Oslo Universitetssykehus
 • Stein Kaasa, Kreftavdelingen, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus

 • Lovise Mæhle, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus

 • Elin Kure, Oslo Universitetssykehus
 • Kjetil Tasken, Institutt for Kreftforskning, Universitetet i Oslo

 • Oddmund Nordgård, Avdeling for hematologi og onkologi, Stavanger Universitetssykehus

 • Anders Molven, Avdeling for klinisk medisin, biomedisin og klinisk forskning, Universitetet i Bergen

Internasjonalt

 • Matthias Löhr, CLINTEC, Karolinska Institutet, Sverige 
 • Mikael Björnstedt, Karolinska Institutet, Sverige 
 • Lars O. Dragsted, Universitetet i København, Danmark
 • Jan Borén, Universitetet i Gøteborg, Sverige
 • Jérôme Cros, Hôpital Beaujon, Paris, Frankrike
 • Marco Del Chiaro, Universitetet i Colorado, Denver, USA
Publisert 10. apr. 2019 10:28 - Sist endret 4. mars 2020 11:19

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere