English version of this page

Ex vivo vevsskive-dyrkingsmodell

Siden tumorstoma har avgjørende betydning for kjemoresistens i bukspyttkjertelkreft er det viktig at eksperimentelle modeller inneholder både de egentlige kreftceller og stromakomponentene.

Om prosjektet

Selv om ko-kulturer av kreftceller og stellatceller fra bukspyttkjertelsvulster (kfr. Prsjekt 1) er en god og representativ modell for in vivo-situasjonen vil den allikevel langt fra ta høyde for alle ekstracellulære  komponenter og andre strukturer i svulstens mikromiljø.

Ex vivo vevsskive-dyrkingsmodell tilsvarer «Precision-cut tissue culture» på engelsk.

I dette prosjektet benyttes en eksperimentell modell som består at tynne vevsskiver (ca. 300 mikrometer tykk).

Foto: "Flow chart" - Misra, Sougat. et al. Sci. Rep. 2019;9:2133

Sammarbeid

  • Mikael Björnstedt, Avd. for Patologi, Karolinska Institutet, Sverige
  • Carlos Fernandez Moro, Avd. for Patologi, Karolinska Institutet, Sverige

Finansieringskilde

  • Universitet i Oslo

Studieperiode

  • 2018 - pågående

Kontakt

 

Publisert 10. apr. 2019 10:27 - Sist endret 8. mai 2019 09:47