English version of this page

Metabolomikk og kjemosensitivitet

Til tross for noe bedring de sener år har bukspyttkjertelkreft fremdeles en femårsoverlevelse på kun 7%.

Om prosjektet

Noe av forklaringen på den dårlige overlevelsen er at kreftcellene i disse svulstene utvikler kjemoresistens mot alle kjente kreftmedikamenter, dvs at kreftcellene blir motstandsdyktige og ikke lar seg påvirke av cellegifter.

I prosjektet undersøker vi hvilken rolle og betydning stromacellene har for utvikling av kjemoresistens i bukspyttkjertelkreft. Eksperimentene benytter seg av dyrkede celler, såkalte primærkulturer, av både kreftceller og stromaceller fra en og samme svulst fra pasienter som blir operert.

Som analyseverktøy brukes fullskala multiomikk-teknikker (genomikk, proteomikk, metabolomikk, lipidomikk) for å karakterisere samspillet mellom celletypene.

Illustrasjon av: Manoj Amrutkar
Illustrasjon laget av: Manoj Amrutkar

Samarbeidspartnere

  • Lars O. Dragsted, Universitetet i København, Danmark
  • Jan Borén, Universitetet i Gøtenborg, Sverige

Finansieringskilde

  • Universitetet i Oslo
  • Helse Sør-Øst (HSØ), prosjekt nr. 2020062

Studieperiode

  • 2018 - pågående
Publisert 10. apr. 2019 10:29 - Sist endret 19. apr. 2021 16:23