English version of this page

Stromabiologi og stromakreftinteraksjoner

Et viktig kjennetegn på bukspyttkjertelkreft er den utpregede stromakomponenten i svulstvevet, som kan utgjøre opptil 80% av totalmengden svulstvev.

Om prosjektet

Stromaet består av ekstracellulær matriks (ECM) og pancreasstellatceller (PSC) som produserer ECM molekyler. Stromaet er ikke bare en passiv bygningskomponent i svulsten, men gir også opphav til en rekke fysiske og biokjemiske signaler til kreftcellene.

I prosjektet studerer vi effekter av stellatcellene og deres viktigste ECM produkter (fibronektin, kollagen) på kreftcellene i form av cellevekst, cellemigrasjon og følsomhet for cellegifter.

Eksperimentene baserer seg på direkte og indirekte ko-kulturer av bukspyttkjertelkreftceller og stellatceller. Prosjektet benytter seg av generelle celle- og molekylærbiologiske teknikker, in vitro kreftforskningsteknikker, og LC-MS/MS basert proteomikk.

Illustrasjon av: Manoj Amrutkar
Illustrasjon laget av: Manoj Amrutkar

Samarbeidspartner

  • Matthias Löhr, CLINTEC, Karolinska Institutet, Sverige

Finansieringskilde

  • Universitetet i Oslo

Studieperiode

  • Pågående

Kontakt

Publisert 10. apr. 2019 10:29 - Sist endret 11. juli 2019 13:49