English version of this page

Stromaheterogenitet og behandingsinduserte forandringer

Omtrent en tredjedel av alle pasienter som diagnostiseres med bukspyttkjertelkreft har såkalt lokalavansert sykdom, dvs at svulsten ikke har utviklet fjernspredning men at den likevel er så stor med innvekst i naboorganer at den ikke kan fjernes kirurgisk.

I denne situasjonen er palliativ behandling eneste behandlingsvalg, og pasientoverlevelsen vil da vær vesentlig kortere enn for pasienter som kan opereres.

Om prosjektet

NorPACT-2 er en ny klinisk studie som tar sikte på å forbedre prognosen for disse pasientene ved å behandle med kjemoterapi for å få svulsten til å skrumpe slik at den deretter kan fjernes ved etterfølgende operasjon.

Prosjektet tar sikte på å karakterisere stroma rundt behandlingsresistente kreftceller, og sammenligne det med stroma i svulster som viser subtotal eller total tumorregresjon under kjemoterapi, med utgangspunkt i funn fra in vitro-studiene (kfr. Prosjekt 1) og rapporter i litteraturen: utbredelse og celletetthet i stroma, fibertetthet og –anordning, tilstedeværelse av ECM-komponenter (kollagener, fibronektin og hyaluronsyre), integriner og andre tumor- og stromarelaterte proteiner. Analysene vil bli gjort i svulstvev i operasjonspreparater fra pasienter som er inkludert i NorPACT-2 studien.

Prosjektet er del av et trepart-samarbeidsprosjekt som inkluderer den kliniske studien NorPACT-2.

Samarbeidspartnere

  • Knut Jørgen Labori, Oslo Universitetssykehus, Norge
  • Elin Kure, Oslo Universitetssykehus, Norge
  • Matthias Löhr, CLINTEC, Karolinska Institutet, Sverige

Finansieringskilde

  • Helse Sør-Øst (HSØ), prosjekt nr. 40046

Studieperiode

  • 2018 - 2021

Kontakt

 

Publisert 10. apr. 2019 10:27 - Sist endret 8. mai 2019 09:46