Kontaktinformasjon

Postadresse

K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft

Administrasjonen
Institutt for klinisk medisin, UiO
OUS-HF Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse

K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft

2. etasje A-bygget
OUS Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo

OG

Kreftforskningsbygget
OUS Radiumhospitalet
Ullernchausseen 70
0372 OSLO

Administrativ koordinator

Telefon og faks

  • Telefon: +47-23073500 (Sentralbord)
  • Faks: +47-23073510