English version of this page

K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning

Please visit our English website here.

Senteret forsker på kroniske betennelsessykdommer, en sykdomgruppe som fører med seg betydelig lidelse og uførhet for den som rammes og som har svært store omkostninger for familie og samfunn.

Betennelse er kroppens respons på farer som truer utenfra eller innenfra. Den avsluttes som regel når kroppens immunsystem har ryddet opp, men i mange tilfeller vedvarer den uten at vi forstår årsaken. Slik kronisk betennelse fører til ødeleggelse av det friske vevet, arrdannelse og etterhvert funksjonssvikt.  Opprettelsen av senteret gjør at forskningsgruppene kan frembringe ny og viktig kunnskap, og skape grunnlag for utvikling nye behandlingsformer.