Om K.G. Jebsen-senter for cøliakiforskning

K.G. Jebsen-senter for cøliakiforskning er opprettet ved en generøs donasjon fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

K. G. Jebsen-senter for cøliakiforskning jobber med translasjonsforskning ved cøliaki. Senteret ledes av professor Ludvig M. Sollid, og består av fem forskningsgrupper. Fire av forskergruppene holder til ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet mens én forskergruppe er lokalisert ved University Medical Center Groningen i Nederland. More detailed information about our centre on our English pages

Cøliaki

Cøliaki er en tarmsykdom som rammer 1 til 2 prosent av den norske befolkningen. Arvelige faktorer spiller rolle for utvikling av sykdommen. Personer med en arvelig disposisjon kan av årsaker vi ikke fullt ut forstår starte en immunrespons mot glutenproteiner som finnes i hvete, bygg og rug.

Gluten blir av immunsystemet feiltolket som del av en farlig infeksjon. Immunsystemet angriper tarmepitelet, og lager antistoffer mot både gluten og et kroppsegent enzym som kalles transglutaminase.

Cøliakipasientene kan ha mange forskjellige plager som diaré, vondt i magen, slapphet og dårlig næringsopptak. Mange av disse symptomene skyldes skadene som immunsystemet påfører kroppen. Sykdommen kan behandles med et strengt glutenfritt kosthold.

Cøliaki er sterkt underdiagnostisert i Norge hvor man antar at det er minst 20 – 30 000 udiagnostiserte cøliakere. 

Gruppeledere

 • Knut E. A. Lundin. Gastroenterolog. Professor ved Institutt for klinisk medisin, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Seksjon for gastromedisin, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.
 • Shuo-Wang Qiao. Immunolog. Førsteamanuensis ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Universitetet i Oslo.
 • Geir Kjetil Sandve. Bioinformatiker. Førsteamanuensis ved Institutt for informatikk, Forskningsgruppen for medisinsk bioinformatikk, Universitetet i Oslo.
 • Ludvig M. Sollid (senterleder). Immunolog. Professor ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.
 • Cisca Wijmenga. Genetiker. Professor ved Department of Genetics, University Medical Center Groningen, Nederland.

Assosierte medlemmer

 • Frode Jahnsen. Professor ved Avdeling for patologi, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
 • Victor Greiff. Førsteamanuensis ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Universitetet i Oslo
 • Andreas Lossius. Forsker ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Universitetet i Oslo.
 • Geir Åge Løset. Forskningssjef ved Nextera AS, Oslo, Norge

Scientific advisory board

 • Professor Paul Klenerman, Universitetet i Oxford, England
 • Professor Markku Mäki, Universitetet i Tampere, Finland
 • Professor Vivianne Malmström, Karolinska Institutet, Sverige

Patient advisory council

 • Dr. Heidi Urwin, Forskningsleder, Coeliac UK
 • Knut H. Peterson, Generalsekretær, Norsk cøliakiforening
Publisert 6. juli 2016 09:35 - Sist endret 6. mars 2018 23:13