English version of this page

K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning

K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning forsker på mekanismer for hjertesvikt.

Hjertesvikt

Hjertesvikt er en tilstand der hjertets evne til å forsyne kroppen med blod er utilstrekkelig. Det er en av de vanligste årsakene til sykehusinnleggelse i den vestlige verden.

I lang tid har hjertesvikt vært primært knyttet til redusert evne til å trekke seg sammen (systolisk dysfunksjon), men nå vet vi at nesten halvparten av hjertesviktpasienter primært har forstyrrelser i hvordan hjertet fylles (diastolisk dysfunksjon).

Diastolisk dysfunksjon

Det finnes foreløpig ingen effektiv medisinsk behandling av diastolisk dysfunksjon. Grunnen til dette er at viktige mekanismer som ligger til grunn for tilstanden fortsatt er ukjent.

Vi har som mål å identifisere sentrale sykdomsmekanismer bak tilstanden diastolisk dysfunksjon. 

Please see detailed information on our English pages.