Om senteret

K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning er opprettet ved en generøs donasjon fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning ledes av professor Ivar Sjaastad. Det består av seks forskergrupper. Tre av gruppene holder til ved Ullevål sykehus, to på Rikshospitalet og en på Radiumhospitalet.

Senterets gruppeledere

Assosierte partnere

Publisert 3. juli 2017 08:47 - Sist endret 14. sep. 2018 11:39