English version of this page

K.G. Jebsen-senter for forskning på influensavaksiner

Senteret forsker på nye vaksiner mot influensa.

K.G. Jebsen-senter for forskning på influensavaksiner fokuserer på å utvikle en generell influensavaksine som virker år etter år mot alle typer influensavirus.

Videre legges det vekt på rask utvikling av effektive vaksiner i farlige pandemiske situasjoner. 

Senteret består av forskere ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet.

Les mer detaljert om senteret på våre engelske nettsider.