Om senteret

K.G. Jebsensenter for forskning på influensavaksiner er opprettet ved en generøs donasjon fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

Senteret ledes av professor Bjarne Bogen ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus (OUS).

Influensasykdom forårsaker betydelig sykdom og dødelighet hvert år. Medikamenter er bare moderat virksomme, og forebyggende influensavaksiner er det viktigste virkemiddel man har mot sykdommen.

Hvorfor trenger man nye vaksiner mot influensa når influensavaksiner allerede eksisterer?

For det første er dagens influensavaksiner ikke alltid virksomme.

For det andre må det hvert år utvikles en ny influensavaksine som er tilpasset de ”nye” virusene man antar vil gi sykdom i den kommende influensasesongen.

For det tredje kan det oppstå helt nye virus som befolkningen ikke har beskyttelse mot i det hele tatt. Det kan da oppstå pandemier med høy dødelighet slik som under spanskesyken i 1918.
I pandemiske situasjoner kan det oppstå tids- og kapasitetsproblemer med å få en vaksinen ferdig i tide. For å løse disse problemene med dagens influensavaksiner utvikler senterets forskere en helt ny type vaksine.

Målet er å etablere en vaksine som beskytter mot alle nåværende og framtidige influensavirus. En slik universell influensavaksine trenger man bare å ta en gang for alle for å oppnå livslang beskyttelse.

Hvem er vi?

Senteret består av fremstående forskere innen immunologi, virologi og infeksjonsmedisin ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet.

Senteret samler forskere med forskjellig kompetanse om et felles tema, utvikling av nye influensavaksiner.

Målet er å utføre banebrytende forskning som kan bidra til etablering av en generell influensavaksine.

Senteret består av 4 forskergrupper

  • Professor Bjarne Bogen (senterleder), Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, UiO og OUS
  • Professor Rebecca Cox,  Influensasenteret, Gades institutt, UiB og Avdeling for forskning og utvikling, Haukeland universitetssykehus
  • Professor Dag Kvale, Medisinsk klinikk, UiO og OUS
  • Professor Siri Mjaaland, Avd. for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Folkehelseinstituttet
Publisert 26. feb. 2013 15:58 - Sist endret 28. feb. 2018 11:03