English version of this page

K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft

Forskningen ved K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft har som mål å utvikle nye behandlingsstrategier for immunterapi mot kreft basert på ny kunnskap om hvordan vi kan overkomme immunologisk toleranse.

Om senteret

Figure 1

Når immunsystemet ikke klarer å bekjempe kreft, er hovedutfordringen at immunsystemet ikke oppfatter kreftcellene som fremmede. Dette senteret vil ta i bruk ny teknologi for å manipulere immunapparatet til å drepe kreftceller like effektivt som virusinfiserte celler.