Om K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft

K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft er opprettet ved en generøs donasjon fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

Senteret ledes av professor Johanna Olweus ved Seksjon for immunologi, Institutt for kreftforskning, UiO og Oslo universitetessykehus, Radiumhospitalet.

Forskningen har som mål å rette immunsystemet mot kreft. I utgangspunktet kan cellene i immunsystemet drepe en hvilken som helst celletype i kroppen med høy presisjon. For at dette potensialet skal utnyttes i behandling, må man overkomme mekanismer som sørger for immunologisk toleranse.

Forskere i senteret har hver på sin kant utviklet teknologi for å finne angrepspunkter i toleransemekanismer og i kreftcellene selv. Samlet utgjør de en bred ekspertise av forskere og leger som er involvert i alle ledd i rekken fra reagensrør til pasient.  Den første kliniske studien er allerede i gang.

Les mer detaljert om vår forskning på våre engelske nettsider.

Senteret består av 6 forskergrupper som ledes av:

  • Professor Johanna Olweus (senterleder), Seksjon for Immunologi, Institutt for kreftforskning, OUS- Radiumhospitalet og UiO
  • Professor Karl Johan Malmberg (nestleder), Seksjon for Immunologi, Institutt for kreftforskning, OUS- Radiumhospitalet og UiO
  • Overlege dr. med Arne Kolstad, Onkologisk Avdeling OUS-Radiumhospitalet
  • Professor Kjetil Tasken, Senter for molekylærmedisin i Norge, Nordisk EMBL Partnership og Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo og Avdeling for infeksjonsmedisin, Oslo universitetssykehus
  • Forsker Fridtjof Lund-Johansen, Immunologisk Avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
  • Professor Ton Schumacher, Det Nederlandske Kreftforskningsinstitutt, Amsterdam, Nederland
Publisert 26. feb. 2013 15:55 - Sist endret 21. mai 2019 11:19