Kontaktinformasjon

Postadresse

Senterleder Johanna Olweus
Seksjon for immunologi
Institutt for kreftforskning
Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Ullernchauséen 70
0310 Oslo

Besøksadresse/leveranser

Forskningsbygget, 2. og 3. etasje
Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Ullernchaussèen 70

Senterleder

 

Telefon og faks

  • Telefon: +47-22781325
  • Faks: +47-22781345