K.G. Jebsen-senter for psykoseforskning

K.G. Jebsen senter for psykoseforskning har som målsetting å finne ut mer om årsakene til psykoselidelser. Forskerne skal kartlegge genetiske og miljømessige årsaksforhold til psykoselidelse, og hvordan sykdommene utvikler seg over tid. Senteret driver TOP-prosjektet.

K.G. Jebsen senter for psykoseforskning er integrert i NORMENT - Norsk senter for forskning på mentale lidelser, som ble opprettet våren 2013 som et senter for fremragende forskning (SFF).

Les mer om NORMENT K.G. Jebsen senter for psykoseforskning.