Forsiden

Trenger du hjelp?

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon:

Informasjon til deg som er i krise

Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv

Høsten 2021 skal folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv» rulles ut i Østfoldregionen. Vi legger opp til samarbeid med ulike aktører i regionen for å iverksette andre selvmordsforebyggende tiltak i kampanjeperioden. 

 Følg Kartleggingssystemet på Twitter: @NSSFKartlegging 

Ingen å miste!

Ny handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025Bildet kan inneholde: turkis, illustrasjon, design, arkitektur, eiendom.

Mål 1: Systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet
•Mål 2: Trygg kommunikasjon om selvmord på fysiske og digitale arenaer
•Mål 3: Begrenset tilgang til metode
•Mål 4: God hjelp og gode behandlingsforløp for mennesker i selvmordsrisiko
•Mål 5: Umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte etter selvmord
•Mål 6: Bedre forekomsttall, økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging

Alle kan bidra – se og bli inspirert!