English version of this page

Forsiden

Velkommen til konferanse 9. og 10. mai 2023 i Oslo

Trenger du hjelp?

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon:

Informasjon til deg som er i krise

Kartleggingssystemet

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord under og inntil 12 måneder etter behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Hensikten er å sikre en løpende oversikt over alle selvmord under og etter kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus, beskrive omstendigheter rundt hendelsene og systematisk kartlegge hva som kjennetegner disse pasientene. Målet er å identifisere nye områder for forebygging av selvmord på systemnivå i tjenestene og evaluere effekten av ulike tiltak. Følg Kartleggingssystemet på Twitter: @NSSFKartlegging

Alle kan bidra – se og bli inspirert!

Ingen å miste!

Ny handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025Bildet kan inneholde: turkis, illustrasjon, design, arkitektur, eiendom.

Mål 1: Systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet
•Mål 2: Trygg kommunikasjon om selvmord på fysiske og digitale arenaer
•Mål 3: Begrenset tilgang til metode
•Mål 4: God hjelp og gode behandlingsforløp for mennesker i selvmordsrisiko
•Mål 5: Umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte etter selvmord
•Mål 6: Bedre forekomsttall, økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging