Forsiden

Utdanning, kurs og konferanser

Forskning

Vi formidler ny kunnskap om selvskading og suicidal atferd gjennom epidemiologisk og klinisk forskning. NSSF har to forskergrupper:  

  • Klinisk forskning på suicidal og selvskadende atferd
  • Registerforskning om selvmord og villet egenskade 

Kartleggingssystemet skal sikre en løpende nasjonal oversikt over alle selvmord under, og inntil 12 måneder etter, kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Om senteret

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon

 

 

Følg NSSF på facebook

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med NSSFs nyhetsbrev om forskning, utdanning, kurs og andre aktuelle saker

Forebygging

 FightDepression, Veiledende materiell, handlingsplaner, retningslinjer, frivillige organisasjoner

Bildet kan inneholde: person, hår, mennesker i naturen, sollys, himmel.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansiktshår, Skjegg, Produkt, Hake.

Råd i forbindelse med Covid 19- epidemien

Forebygging av selvmord og selvskading 

Psykososial omsorg

Aktuelt