Forsiden

Forskning

Vi formidler ny kunnskap om selvskading og suicidal atferd gjennom epidemiologisk og klinisk forskning. NSSF har to forskergrupper:  

  • Klinisk forskning på suicidal og selvskadende atferd
  • Registerforskning om selvmord og villet egenskade 

Utdanning, kurs og konferanser

Vi tilbyr utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT) og utdanning i behandling av komplisert sorg (CGT). Se også våre kurs i klinisk suicidologi, konferanser og e-læring

Kartleggingssystemet skal sikre en løpende nasjonal oversikt over alle selvmord under, og inntil 12 måneder etter, kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Følg NSSF på facebook

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med NSSFs nyhetsbrev om forskning, utdanning, kurs og andre aktuelle saker

Bildet kan inneholde: Hår, Ansiktshår, Skjegg, Produkt, Hake.