Forsiden

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, sirkel.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal sikre en løpende nasjonal oversikt over alle selvmord under, og inntil 12 måneder etter, kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Følg Kartleggingssystemet på Twitter: @NSSFKartlegging

Alle kan bidra – se og bli inspirert!

Ingen å miste!

Ny handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025Bildet kan inneholde: turkis, illustrasjon, design, arkitektur, eiendom.

Mål 1: Systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet
•Mål 2: Trygg kommunikasjon om selvmord på fysiske og digitale arenaer
•Mål 3: Begrenset tilgang til metode
•Mål 4: God hjelp og gode behandlingsforløp for mennesker i selvmordsrisiko
•Mål 5: Umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte etter selvmord
•Mål 6: Bedre forekomsttall, økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging

Bildet kan inneholde: person, ansikt, øyenbryn, øyevipper, purple.