Første kull ut

Anne-Lill Haddeland er blant de første som har tatt master i Psykososialt arbeid, med fordypning i selvmordsforebyggende arbeid. – Jeg har større tyngde nå, og har lært enormt mye på veldig mange plan, sier hun.

Anne-Lill Haddeland er sosionom og teamleder for selvmordsforebyggende team i RVTS Sør.

Haddeland har skrevet masteroppgave om barnevernkuratorers opplevelser knyttet til det å miste en klient i selvmord, og hvordan dette påvirker deres arbeidssituasjon.

– Jeg har jobbet med vold og overgrep i mange år, og etter hvert er jeg blitt interessert i selvmordsproblematikk, forteller Haddeland.

– Selv om klientene som barnevernstjenesten er i kontakt med ofte har mange av de kjente risikofaktorene for selvmord, har jeg sett at selvmord er et tema som ikke blir berørt. Det at temaet er så tabubelagt, inspirerte meg til å fordype meg i det.

Med en mastergrad i ryggen opplever Haddeland å ha fått en større legitimitet i sitt daglige arbeid.

– Jeg har større tyngde nå, og har lært enormt mye på veldig mange plan.

Gir kunnskap og holdninger

– Dette er et studieprogram som Det medisinske fakultet er glade for å kunne tilby, fordi det gir en så aktuell kompetanse til å arbeide med store og vesentlige problemstillinger i dagens helsetjeneste, sa studiedekan for bachelor- og masterstudiene Kristin Heggen i sin tale under vitnemålsseremonien på Galeien i LAR-bygget på Ullevål sykehus den 21. juni.

– Studiet gir kvalifikasjoner i form av kunnskap, men også i form av holdninger, og en høynet bevissthet om helse- og sosialpolitikk, sa Heggen.

Masteren i psykososialt arbeid er tverrfaglig sammensatt, og det faglige innholdet er utarbeidet i samarbeid mellom tre UiO-tilknyttede sentre:

Programmet tilbyr tre forskjellige studieretninger; Selvmordsforebyggende arbeid, rus- og avhengighetsproblematikk, og vold og traumatisk stress.

Les hele saken.

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 31. okt. 2016 14:00