Fortsatt økt risiko for selvmordsatferd blant ungdom etter avsluttet behandling

Ungdommer som er behandlet i psykisk helsevern, har en fortsatt økt risiko for suicidal atferd i flere år etter avsluttet behandling. Det viser ny dansk forskning. I en kommentar skriver Lars Mehlum v/NSSF: Det er derfor behov for et sterkere og mer systematisk fokus på oppfølging av ungdommene over tid. Flere behandlingsmodeller er aktuelle, blant annet dialektisk atferdsterapi.

Lars Mehlum er professor i suicidologi og leder av NSSF.

Ungdommer som er behandlet i psykisk helsevern, har en fortsatt økt risiko for suicidal atferd i flere år etter avsluttet behandling. Det
viser ny dansk forskning. I en kommentar skriver Lars Mehlum v/Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF):
Det er derfor behov for et sterkere og mer systematisk fokus på oppfølging av ungdommene over tid. Ungdommer som har sammensatte problemer og vansker med å regulere følelser, impulser og atferd kan ha særlige vansker med å motta hjelp og kan raskt droppe ut. De trenger å møte klinikere med særskilt kompetanse til å aktivt engasjere dem i behandlingen og til å overkomme sin behandlingsskepsis. Flere behandlingsmodeller er aktuelle, blant annet dialektisk atferdsterapi, og slike behandlingsformer må gjøres mer tilgjengelige for ungdommer med økt risiko for suicidal atferd.

Referanser:
Mehlum L.
The risk of suicide attempt by a child or adolescent is highest after a contact with a psychiatric department. Commentary

Evid Based Ment Health. 2012 May;15(2):44

Christiansen E, Larsen KJ.
Young people's risk of suicide attempts after contact with a psychiatric department - a nested case-control design using Danish register data.
J Child Psychol Psychiatry. 2012 Jan;53(1):16-25


DBT - Dialektisk atferdsterapi i Norge
Helsedirektoratet har gitt NSSF ansvar for
- forskningsprosjektet Dialektisk atferdsterapi for ungdom med repeterende
suicidalatferd - en randomisert kontrollert studie

- utdanning av DBT-terapeuter. Neste kull starter i mars 2013.

dbt.no er en nettressurs for DBT-team, DBT-terapeuter og andre som er interessert i DBT i behandling av pasienter med selvskadende atferd.
Her fins aktuelt fagstoff, NSSFs tilbud innen DBT-utdanning, kurs og seminarer. Du kan laste ned brosjyrer, kjøpe ferdighetskort eller bestille annet materiell.

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 9. mai 2017 07:24