AIDS/HIV-pasienter trenger mer oppfølging i psykisk helsevern.

Blant AIDS/HIV-pasienter er det en betydelig risiko for selvmord. En ny dansk undersøkelse viser at en stor del av disse pasientene utvikler psykisk sykdom. Helsepersonell må bli flinkere til å ivareta disse pasientenes psykososiale og basale behov og dermed forebygge selvmord, mener Ping Qin, ansvarlig forsker for studien. Hun er nylig ansatt som professor ved NSSF.

Ping Qin er nyansatt professor ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

AIDS / HIV-infektion, komorbide psykiatriske lidelser og risiko for selvmord

Ifølge UNAIDS' skøn levede omkring 33.300.000 mennesker med HIV/AIDS på globalt plan i 2009. Med det øgede antal af patienter og den yderligere spredning af sygdommen i mange dele af verden, er psykisk sygdom og selvmordsadfærd hos denne befolkningsgruppe årsag til stigende bekymring for folkesundheden. Populationsbaserede undersøgelser om dette emne kunne give indsigt til brug for at formulere forebyggelsesstrategier.

Denne omfattende befolkningsundersøgelse er baseret på data fra danske nationale registre. Formålene er at undersøge socioøkonomiske og psykiatriske karakteristika for personer med AIDS eller HIV-infektion og at vurdere indflydelsen af AIDS/HIV på risikoen for efterfølgende selvmord i forbindelse med psykiatrisk komorbiditet og socioøkonomisk status.

Resultater fra undersøgelsen viser, at AIDS/HIV-inficerede patienter - især de, der døde af selvmord - for det meste levede som enlige, med lav indkomst og som beboerne i hovedstadsområdet. En stor del af dem udviklede en psykiatrisk sygdom efter at være blevet diagnosticeret med AIDS- eller HIV-infektion.

AIDS/HIV-infektion udgjorde en betydelig risikofaktor for selvmord. Risikoen var væsentligt højere for personer, der var blevet diagnosticeret første gang for nyligt, som modtog behandling som hospitalsindlagte, havde en nylig hospitalskontakt eller havde haft flere hospitalskontakter på grund af sygdommen. Den associerede risiko for selvmord var højere før indførelsen af ​​højaktiv antiretroviral behandling (HAART), og forblev signifikant forøget i HAART æraen. Desuden vekselvirkede AIDS/HIV signifikant med psykisk sygdom og deres komorbiditet øgede risikoen for selvmord betydeligt.

Disse resultater fordrer forbedring af de kliniske evner til at håndtere psykosociale og basale behov i behandlingen af ​​patienter med AIDS- eller HIV-infektion.

Referanse:
Jia, Cun-Xian, Mehlum, Lars og Qin, Ping
AIDS/HIV infection, comorbid psychiatric illness, and risk for subsequent suicide: a nationwide register linkage study
Journal of Clinical Psychiatry 2012, 4th September


Ping Qin

Dr. Ping Qin er ansatt som professor ved NSSF fra 1. september 2012. Hun kom fra stillingen som førsteamanuensis ved Center for registerstudier ved Århus universitet i Danmark. I sin forskning har professor Qin fokusert på epidemiologi innen selvmord og psykiatri, og i stor grad er hennes studier basert på data fra store befolkningsregistre. Blant Qins viktigste bidrag til selvmordsforskningen er undersøkelser av hvordan kontekstuelle forhold som sosioøkonomiske, demografiske, familiære og biogenetiske faktorer påvirker risikoen for selvmord i ulike grupper av befolkningen. Hun har vært leder for en rekke prosjekter finansiert av forskningsstiftelser i Danmark, Kina og USA, og hun har skrevet mange innflytelsesrike artikler som er publisert i prestisjetunge tidsskrifter, bl.a. Lancet. Professor Qin er medlem av International Academy of Suicide Research (IASR) og International Association for Suicide Prevention (IASP). Hun var en av grunnleggerne av Dansk selskap for selvmordsforskning og -forebyggelse, og er også fagfelle (referee) for flere forskningsinstitusjoner og for mer enn 30 internasjonale akademiske tildsskrifter.

Publisert 24. sep. 2012 10:27 - Sist endret 4. mai 2016 10:34