Første veileder om etterlatte ved selvmord

Selvmord regnes som en av vår tids største helsemessige utfordringer. «Etter selvmordet – Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord» synliggjør både hjelpebehov og hvordan helsetjenesten og også andre tjenester kan bidra til å ivareta dem.

– Dette er den første veilederen som retter seg spesifikt inn mot ivaretakelsen av de etterlatte etter selvmord, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Anette Mjelde.

Med utgangspunktet i at flere enn den nærmeste familie – slik som venner, kjærester, klassekamerater og kolleger – rammes når noen tar livet av seg, søker veilederen å synliggjøre hjelpebehov og hvordan helsetjenesten og også andre tjenester kan bidra til å ivareta dem.

– Etterlatte ved selvmord er en gruppe som trenger ulike former for psykososial støtte, ettersom de ofte opplever flere belastninger enn etterlatte ved naturlig død. Uten spesifikk kunnskap om etter-reaksjoner, vil slike problemer vanskelig fanges opp av helsevesenet og andre som kommer i kontakt med etterlatte, fortsetter Mjelde.
 
Utgiver: Helsedirektoratet, november 2011. IS-1898
Utkast til veilederen er utarbeidet av Nasjonalt folkehelseinstitutt. NSSF har bidratt med råd og veiledning.
 
Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 15. nov. 2016 09:02