Selvskading og selvmordsforsøk: overlappende fenomener

I et stort utvalg av skoleungdom oppga 1/3 av de med selvskadingshistorie at de i tillegg hadde forsøkt å ta livet sitt. Det viser en ny studie utført av stipendiat Anita J. Tørmoen og kolleger v/NSSF.

Anita Johanna Tørmoen er stipendiat ved NSSF.

Multivariate analyser avdekket at nettopp disse ungdommene som hadde gjort begge deler, hadde langt høyere grad av selvmordstanker og opplevde høyere grad av psykiske plager enn de ungdommene som enten hadde selvskadet eller forsøkt å ta livet sitt. Dette er en av de første studiene med et stort utvalg av skoleungdom som identifiserer denne sårbare gruppens karakteristika, og den viser viktigheten av å kartlegge suicidalitet bredt, deriblant etterspørre selvskadingens funksjon.

Referanse:

Tørmoen AJ, Rossow I, Larsson B, Mehlum L.
Nonsuicidal self-harm and suicide attempts in adolescents: differences in kind or in degree?
Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2012 Dec 27

 


 

Publisert 30. des. 2012 16:27 - Sist endret 4. mai 2016 10:34