Eksperter om selvmordsfare: Slik kan du få hjelp

Det er vanlig å ha psykiske plager. Alle kan få det. De kan komme fort, og de kan behandles. Folk må søke hjelp, sier Fredrik Walby i et interjvu med VG Nett 10. juli 2012.

Fredrik Walby er sjefpsykolog v/Diakonhjemmet sykehus og forsker v/NSSF.

- Det er vanskelig å kjenne igjen de som er i faresonen, de er ofte oppegående og velfungerende, og så endrer ting seg brått og man blir helt forandret. I voksen alder gjør man som regel ikke det uten en grunn, men man klarer ikke alltid å se de psykiske plagene. Ofte forklarer man depresjon med generelle livsproblemer og lignende, sier Walby til VG Nett. Han mener at det er mulig å forebygge selvmord blant annet med folkeopplysning.

- Det er viktig å skjønne at psykiske problemer som regel alltid er til stede når det gjelder selvmord. Man kan utvikle alvorlige psykiske problemer veldig raskt, for eksempel depresjoner. Derfor er det viktig å formidle at det er vanlig å ha psykiske plager. Alle kan få det, det kan komme fort, og det kan man behandle. Folk må søke hjelp.

Les hele intervjuet med Fredrik Walby i VG Nett 10. juli 2012.
I samme intervju ble Ann-Jorid Møller, leder i VIVAT selvmordsforebygging, intervjuet.

Publisert 11. juli 2012 14:21 - Sist endret 4. mai 2016 10:34