2013

Publisert 4. mai 2016 10:34

Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger er valgt som ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen. En tiltakspakke er utarbeidet. I to pilotprosjekter har man hatt gode erfaringer med å gjennomføre tiltakene.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Hver tiende pasient som blir akuttinnlagt i psykiatrisk sykehus, blir etterpå innlagt på vanlig sykehus med skader de har påført seg selv, viser en ny studie fra Liv Mellesdal m.fl, et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og NSSF. Intervju med Mellesdal på forskning.no

Publisert 5. nov. 2013 13:26

Det er en utfordring å få implementert nye rutiner i det man faktisk gjør hver dag, men det ser det ut til at vi har klart her, sier en fornøyd sekretariatsleder for Pasientsikkerhetskampanjen, Anne-Grete Skjellanger. På kampanjens tredje og siste læringsnettverk for innsatsområdet selvmordsforebygging, den 30.10.13 i Tromsø, var mer enn 100 helsearbeidere samlet.

Publisert 17. okt. 2013 13:38

I en ny studie av 251 pasienter med schizofreni undersøkte Erlend Mork og kolleger hvorvidt pasienter som hadde en historie med både selvmordsforsøk og selvskading (uten suicidal intensjon) skilte seg fra andre schizofrenipasienter med tanke på alder ved debut av psykosesymptomer, forløp av lidelsen og aktuelle kliniske symptomer.

Publisert 29. aug. 2013 12:16

En av fire ungdommer som selvskader, får hjelp i helsevesenet etterpå, viser en ny norsk studie av Elin A. Fadum og kolleger. Ungdommer som har gjort selvmordsforsøk, får mer helsehjelp enn de som selvskader uten selvmordsintensjon. Men er det forskjell mellom by og land?

Publisert 18. juli 2013 13:57

Det er fokus i siste nr. av tidsskriftet Suicidologi. Hvordan kan man forhindre at noen velger å hoppe fra broer eller kaste seg foran tog? Og hvordan kan man utforme bygninger og velge materialer og utstyr som skaper sikkerhet for pasienter som er innlagt pga. selvmordsrisiko? Disse spørsmålene og annet aktuelt stoff om forebygging av selvmord utdypes og drøftes.

Publisert 25. mars 2013 11:03

Rundt en av ti 15-16-åringer i Norge har drevet med selvskading eller prøvd å ta livet sitt. Et nytt forebyggende behandlingstilbud tilpasset ungdom viser foreløpig lovende resultater, fortalte Lars Mehlum v/NSSF under Forskning nytter-konferansen i Oslo.

Publisert 14. jan. 2013 14:08

I en nordisk samarbeidsstudie, utført av blant annet professor Lars Mehlum og forsker Latha Nrugham ved NSSF, har man undersøkt utviklingen i nasjonale og regionale selvmordsrater i Norden i perioden 1980-2009. Studien viser interessante trendforskjeller mellom by og land og mellom kjønn og aldersgrupper.